اطلاعات سفر

خدمات بار

هرآنچه لازم است در مورد حمل بار خود بدانید، را اینجا پیدا کنید ...

خرید بدون مالیات

شرایط و برندهای موجود در فروشگاه معاف از مالیات مسقط را اینجا مطالعه کنید.

شرایط فرود

با مطالعه این بخش، با استانداردها و کیفیت پرواز خطوط هواپیمایی عمان بیشتر آشنا شوید.

ممانعت از پرواز

در این بخش در مورد شرایط مسافرانی که به هردلیلی پس از صدور بلیط حضور پیدا نمی کنند و یا سوارهواپیما نمی شوند، توضیح داده ایم.

تاخیر و کنسل شدن پرواز

شفافیت در اطلاع رسانی و آگاهی از شرایط تاخیر و کنسلی پرواز حق شماست. تمام موارد مهم را در این بخش مطالعه کنید.

برچسب ها {{item}}