درباره ما

بسم الله الرحمن الرحیم

 

فکر تاسیس شرکت خطوط هوائی سفیران به سال هایی برمیگردد که تشکیل یک شرکت مستقل از خانواده سفیران در جهت همکاری و مشارکت با یک شرکت بین المللی با مشاوره گروه ایرباس در راه اندازی یک شرکت هواپیمایی برای انجام پرواز در خطوط بین المللی با استفاده از هواپیمایی ایرباس A-321 مد نظر بود ولی موضوع تحریم هایی که از سالیان دراز بر کشور ما تحمیل شده است عملا امکان و تحقق آن را ممکن نساخت . شرکت متولد شده بود ولی ماموریت اصلی آن متوقف شده بود .

با تصمیم هواپیمایی عمان ایر جهت حضور در بازار ایران به عنوان اولین حضور در کشور ایران شرکت خطوط بین المللی هوائی سفیران عهده دار انجام این وظیفه گردید که از سال 1390 تا کنون به طور مستمر پرواز های روزانه خود را به شهر های تهران و مشهد انجام میدهد .

حضور شرکت هواپیمایی عمان ایر به عنوان یکی از شرکت های مادر کشور دوست و همسایه عمان نقش بسیار مهمی را در مقطع خاص زمانی خود که سایر شرکت های بین المللی در حال خروج از ایران بودند ایفا نمود و این حضور روز به روز پر رنگ تر و تاثیرگذازتر ازگذشته ادامه دارد ، بدین وسیله بخشی از نیاز مسافرت های هوائی کشور را در شرایط سخت تحریم های ظالمانه عهده دار بوده است .

شرکت خطوط بین المللی هوائی سفیران به عنوان نمایندگی کل هواپیمایی عمان با حضور سازنده خود سهم اجتماعی و اقتصادی خود را در این عرصه تاکنون به خوبی ایفا نموده است.

برچسب ها {{item}}