فرصت های شغلی

عمان ایر همواره از پذیرش استعدادهای برتر استقبال می کند، در حال حاضر فرصت شغلی مشخصی وجود نداردو درصورتی که فکر می کنید جای تخصص شما در هواپیمایی عمان خالیست، رزومه خود را به ایمیل jobs@omanair.ir  ارسال نمایید .

برچسب ها {{item}}